Головна  →  Фахівцям  →  Охорона праці  →  Нормативна база

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 17 червня 2020 р. № 498 Деякі питання надання страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2

Внесено зміни до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Держстат скасував звіт про травматизм на виробництві (ф. №7-тнв) 

Постановою КМУ №  337 від 17 квітня 2019р. Затверджено Поряд розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві 

Постанова від 10 квітня 2019 р. №330 Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

ЗВЕРНЕННЯ : Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2019 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні

ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТА МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 6 лютого 2019 р. № 223 Затверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, заходів державного гірничого нагляду Державною службою з питань праці Наказом Державної служби України  з питань праці від 16.01.2019 № 18  ЗАТВЕРДЖЕНО покажчик  нормативно-правових актів з охорони праці станом на 16 січня 2019 рокуhttps://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0018880-19#n4

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

Постанова 13.07.2017  № 39

Про затвердження Порядку відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України   https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0039890-17

Графік  проведення перевірок стану охорони праці в медичних закладах на 2019 рік

З 15 січня 2019 року спецодяг слід видавати за новими правилами. 

наказ

Мінсоцполітики №526 від  30.03.2017 "Про внесення змін до Положення про розробку інструкцій з охорони праці",  який набрав чинності 01.09.2017

Графік  проведення перевірок стану охорони праці в медичних закладах на 2018 рік

Графік проведення спільних перевірок Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я закладів охорони здоров’я з питань охорони праці на 2017 рік

Уряд удосконалив механізм фінансування заходів з охорони праці роботодавцем та ведення обліку витрат на охорону праці в системі бухгалтерського, податкового та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

Зокрема, перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат приведено у відповідність до чинного законодавства.

Це сприятиме забезпеченню державою конституційного права громадян України на належні, безпечні та здорові умови праці.

Зміни внесено Постановою КМУ від 28 лютого 2018 р. № 134 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 994"

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/134-2018-%D0%BF

Дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки видаватимуться по-новому. 

Зміни до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (затверджений постановою КМУ від 26.10.2011 №1077) внесла Постанова КМУ від 07.02.2018 №48 (ознайомитись з якою можна на сайті: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/48-2018-%D0%BF).

Зміни  діють із 08.02.2018.

Витрати з охорони праці  затверджені  Постановою КМУ № 994 від 27.06.2003   "Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці"

Скасовано ряд застарілих нормативних актів у сферах охорони праці та пожежної безпеки

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 18 грудня 2017 р. № 1022-р "Про скасування, визнання такими, що втратили чинність, та такими, що не застосовуються на території України, деяких актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з пожежної безпеки, охорони праці та санітарного законодавства"http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1022-2017-%D1%80

 
Версiя для друку