КМДА Київська міська державна адміністрація


"Програма "Доступне житло"


На сьогодні розпочато реалізацію ініціативи Президента України щодо механізму здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення громадян доступним житлом. Урядом затверджено відповідний Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 343 та постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 465 (далі Порядок, що додається).
Сутність механізму полягає у відшкодуванні частини процентів за кредитами, отриманими громадянином на будівництво (реконструкцію) чи придбання в об'єктах незавершеного будівництва житла (квартири в багатоквартирних житлових будинках, індивідуальні житлові будинки або майнові права на них).
Відповідно до п. 5 Порядку до кредитів, за якими надається часткова компенсація процентів, установлюються такі вимоги:
- надання кредиту в гривнях;
- строк кредитування - до 15 років з моменту укладання позичальником кредитного договору;
- процентна ставка на момент видачі кредиту не перевищує 16 процентів річних;
- обов'язковий власний внесок позичальника не перевищує 25 відсотків вартості житла. За бажанням позичальника розмір внеску може бути збільшено.
- максимальний розмір кредиту, за яким може бути надана часткова компенсація процентів, визначається шляхом множення нормативної площі житла на його розрахункову вартість;
- укладення договорів поруки з кожним дієздатним членом сім'ї, який проживає разом з позичальником.

Відповідно до п. 6 Порядку позичальником є громадянин, який потребує поліпшення житлових умов та відповідає вимогам банку до позичальників. Часткова компенсація процентів надається позичальникам (насамперед тим, які перебувають на квартирному обліку, та молодим сім'ям, що мають дітей) за таких умов:
- щомісячний платіж за кредитним договором з урахуванням часткової компенсації процентів на момент отримання кредиту не повинен перевищувати 40 відсотків сукупного середньомісячного доходу сім'ї. При цьому сума, що залишається після здійснення всіх щомісячних розрахунків за кредитним договором, повинна бути не меншою одного прожиткового мінімуму на позичальника та кожного члена його сім'ї, який проживає разом з позичальником;
- середньомісячний грошовий дохід позичальника і членів його сім'ї (заробітна плата, пенсія, соціальна та матеріальна допомога, стипендія та інші соціальні виплати, дохід від підприємницької, наукової, викладацької, творчої діяльності та іншої незалежної професійної діяльності, усі види винагород, грошове забезпечення військовослужбовців, дивіденди, проценти, роялті, дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав) на момент видачі кредиту не повинен перевищувати десятикратного розміру середньомісячної заробітної плати у відповідному регіоні, розрахованого згідно з даними Держстату.
Для участі у зазначеній програмі відповідно до п. 9 Порядку позичальникові необхідно подати такі документи:
- заяву про надання часткової компенсації процентів;
- копію паспорта;
- копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
- довідку про склад сім'ї;
- копію свідоцтва про шлюб (за наявності);
- копію свідоцтва про народження дитини (дітей)(за наявності);
- документи про доходи позичальника та членів його сім'ї за останні шість місяців.

Прийом документів, громадян для укладання договору часткової компенсації процентів проводиться в Іпотечному центрі за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 2-А, корп.3, каб. 406. т. (044) 249-36-93, години прийому: пн-пт 9.00-17.00, перерва з 13.00 по 14.00.При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.